Єдина Країна! Единая Страна!
   Головна  |   Мій профіль  |  Реєстрація  |   Вихід |   Вхід |   RSS                  Вівторок, 04.08.2020, 18:38

Початкові класи 

               

Немішаївська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1Меню сайту
Категорії розділу
Документи [2]
Наше опитування
Хто відвідує наш сайт
Всього відповідей: 88
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Наша школа початкова

Головна » Файли » Документи » Документи

Вимоги до ведення зошитів
19.01.2014, 10:25

Вимоги до ведення зошитів і культури оформлення письмових робіт 

Загальні вимоги до перевірки письмових робіт 


Вчитель початкових класів зобов'язаний: 
®систематично стежити за дотриманням молодшими школярами правил ведення учнівських зошитів з усіх навчальних предметів; 
® вимагати від учнів каліграфічного, охайного письма у зошитах, уважного ставлення до оформлення письмових робіт; 
® подавати зразки правильного каліграфічного письма у зошитах, щоденниках, на дошці тощо. 
Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів 
Учитель повинен розуміти сам і пояснити батькам та учням, що дотримання визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів, - необхідна умова забезпечення високої грамотності і загальної культури школярів. Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками (бажано поліетиленовими), не бруднити сторінок, не виривати листків. 
Функції учнівських зошитів різноманітні. Виконання письмових завдань, зокрема списування, вправ відтворювального і творчого характеру тощо сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню закономірностей певної галузі, засвоєнню програмового матеріалу. 
Правильне, грамотне й охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку. 
Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. 
У 2-4 класах для навчальних класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики учні ведуть два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем). 
Для перевірних робіт з мов і математики слід використовувати окремий зошит, у якому учні також аналізують помилки роботи. 
З метою формування окремих функціональних навичок письма дозволяється в межах граничного навантаження використовувати додаткові зошити. З української (російської) мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом та природознавства, з курсу «Я і Україна» у 1-4 класах можна використовувати додаткові зошити з друкованою основою, що разом з підручником становлять єдиний навчальний комплект. 
Протягом навчального року вчитель повинен постійно стежити за акуратністю ведення письмових робіт, нагадувати учням про те, що зошит беруть тільки чистими руками, сторінки не загинають і нічого зайвого на них не малюють; текст починають писати з аб¬зацу, робочий рядок дописують до кінця, новий рядок починають на відстані ширини букви «о» від поля чи середини зошита. Розді¬лові знаки пишуть розбірливо, чітко, знак переносу відрізняється від тире меншим розміром. Якщо слова пишуть у стовпчик, то пер¬шу букву наступного слова розташовують під першою літерою по-переднього слова, стовпчик від стовпчика знаходиться на відстані найдовшого зі слів. 
Учнівський зошит не є державним документом, тому в початкових класах, з огляду на вік дитини, повільну техніку письма, учні міських шкіл пишуть лише номер школи, а сільських - назву школи. У 1 та в 2 класах зошити підписує вчитель, у 3-4 - це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад: 
               Зошит                                                                                                Зошит 
з української мови (математики)                                                       для контрольних робіт 
    учня (учениці) 2-А класу                                                        з української мови (математики) 
       Котелівського НВК                                                                 учня (учениці) 4 – А класу 
        Павлюк Людмили                                                                     Новоселицької гімназії 
                                                                                                              Яковенка Дениса 

Загальні вимоги до оформлення письмових робіт 
У письмових роботах з мови, математики треба зазначати дату виконання роботи, яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, творча робота, задача тощо), заголовок зв'язного тексту (переказу, розповіді тощо). 
Відповідно до 4-го видання Українського правопису (Український правопис - 4-те видання. - К.: Наукова,думка, 1993. - С. 127) в кінці заголовків крапка не ставиться. 
Дату, назву роботи та її вид (вправа, словниковий диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи. У 4 класі дату виконання роботи з мов записують словами, з математики - на розсуд учителя. 
У зошитах для контрольних робіт, що виконуються в класі, учні пишуть дату, вид завдання і заголовок тексту. 
Запис учнями виду роботи (словниковий, попереджувальний диктант) здійснюється за вказівкою вчителя (за функціональної потреби). 
Під час виконання письмової роботи учні повинні дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу і не виходячи за межі рядка. 
Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає заміні, слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно. 
Виправлення (закреслення та поновлення) написаного слід робити ручкою, а не олівцем. 

Загальні вимоги до оформлення письмових робіт з мов 
У період навчання грамоти учні 1 класу виконують навчальні завдання в зошиті з друкованою основою (зошити для письма і розвитку мовлення), де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих слів і речень, а також вправи на розвиток мислення і мовлення школярів. 
Щоб навчити першокласників орієнтуватись у розлініюванні зошита та для виконання індивідуальних, диференційованих вправ і завдань, починаючи з листопада (січня), можна паралельно практикувати виконання окремих завдань у шкільних зошитах з таким самим розлініюванням. 
Для виконання різноманітних завдань, пов'язаних із мовним аналізом (креслення схем речень, звуко-складової структури слів, «друкування» тощо), першокласники ведуть окремий зошит у клітинку з графічною сіткою № 5. 
У 2-4 класах на уроках української та російської мов паралельно зі звичайним зошитом можуть використовуватися зошити з друкованою основою (один із зошитів), рекомендовані Міністерством освіти і науки України. 
Зошит з друкованою основою використовують як на уроці, так і для виконання домашніх завдань. Після опрацювання теми за підручником зошит з друкованою основою перевіряють, виконання завдання оцінюють. 
У 3 класі на уроках української (російської) та іноземної мов протягом усього семестру учні продовжують писати в зошитах у дві лінії з контрольними похилими (зошит з графічною сіткою № 1) або в зошитах у дві горизонтальні лінії без контрольних похилих (зошит з графічною сіткою № 2). У II семестрі краще підготовлені учні поступово переходять на письмо в зошитах в одну лінію. Повний перехід усього класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу або в І семестрі 4 класу. Висота малих літер становить близько 4,0 мм. 
У період навчання грамоти (в 1 класі) дату виконання завдань, слова Класна робота учні не пишуть. У цей період між завданнями класних робіт учні залишають по два робочі рядки для записів чи поміток учителя. 
Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого рядка. 
Початок запису тексту і його заголовок виконують на одній сторінці. Якщо залишаються вільні рядки на сторінці, то їх використовують для виконання інших завдань на розсуд учителя. 
Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між назвою та видом роботи, а також між видом роботи та заголовком рядок не пропускають. 
Між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи і початком наступної треба пропускати два робочих рядки (для відокремлення однієї роботи від іншої та для виставляння оцінки). 

Загальні вимоги до письмових робіт з математики 
Навчальні вправи чи інші письмові завдання з математики учні виконують у зошитах у клітинку. 
У 1 класі дату виконання робіт учні не пишуть. 
Дату, назву роботи та її вид (задача, математичний диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу (назву виду завдання учні пишуть за функціональною потребою - на розсуд учителя). 
Запис дати і виду роботи розміщують посередині робочого рядка, наприклад: 
                                                                  12 жовтня 
                                                              Класна робота 
                                                                 Задача 435 
У той період (див. вище), коли учні не записують дату виконання роботи, між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи та початком наступної пропускають чотири клітинки для зауважень, поміток учителя. 
Запис математичних завдань потрібно розпочинати на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита. 
Між записами дати, назви роботи та її виду в зошитах з математики пропускають одну клітинку. 
Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах з математики необхідно пропускати чотири клітинки. 
Цифри і літери пишуть у клітинці зошита похило. Кожну цифру, знак і літеру записують в окремій клітинці. 
У 1-4 класах пропонується писати цифри висотою в одну клітинку, у 1-2 класах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3-4 класах – 2/3 клітинки. Великі літери в усіх класах пишуть заввишки у півтори клітинки. 
Математичні вирази можна розміщувати в рядку або в стовпчик. 
Між виразами відстань добирають довільно, але з дотриманням симетрії та економії паперу. 
Загальні вимоги до перевірки письмових робіт 
Контроль якості виконання письмових робіт - важливий стимул розвитку грамотності та писемного мовлення учнів. 
Учитель повинен систематично перевіряти й оцінювати якість виконання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому можливість визначити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-корекційну роботу на діагностичній основі. 
Усі письмові роботи, зокрема диктанти, перекази, твори, а також самостійні роботи навчального і контрольного характеру, потрібно перевіряти до наступного уроку. 
Перевірку належить закінчувати роботою над помилками (колективною чи самостійною). 
Письмову роботу над помилками виконують у зошитах для контрольних робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах. 
Кожен вид помилок, як з мови, так і з математики, потребує від учителя відповідного способу виправлення. 
Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку (для практичного вправляння) дає зразок правильного їх написання. Погана каліграфія свідчить про неусвідомлення учнем алгоритму дії під час написання літери (звідки починати, куди вести, де закінчити), тому під час роботи над графічними помилками варто пропонувати учням аналітичні вправи для поелементного аналізу та синтетичні - на конструювання різних літер з однакових елементів тощо. Таким вправлянням необхідно приділяти якнайбільше уваги на початковому етапі навчання письма, бо виправити набуту школярами неправильну графічну навичку практично неможливо. 
Помічену в слові (в обчисленнях) помилку чи неправильно вжите слово вчитель перекреслює, а саме виправлення має зробити учень, користуючись орфографічним, перекладним чи тлумачним словником, правилом у підручнику або порадившись з учителем, із кимось з однокласників. 
Під час формування графічних навичок допускається підкреслювання неправильної форми літери чи цифри, виправлення їх, показуючи цим, де саме учень припускається помилки, неправильність нахилу показується похилою лінією поряд зі знаком, який дитина написала неправильно. 
Стилістичні та лексичні помилки підкреслюють у тексті хвилястою лінією, а в процесі роботи над ними найтиповіші колективно обговорюють, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюють шляхом розгляду різноманітних пропозицій, потім записують у зошит. Після цього школярам пропонують зробити решту виправлень самостійно чи в парі з однокласником. 
Пунктуаційні помилки вчитель виправляє власноруч, але в процесі їх опрацювання вимагає від дітей аргументованого пояснення надписаних чи дописаних пунктуаційних знаків на основі правил чи наведення відповідних прикладів. 
За такої організації перевірки письмової роботи в учнів форму¬ються вміння здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомо¬гу, у разі потреби користуватися довідковою літературою, насам¬перед - словниками. 
До виправлення помилок у письмових роботах учнів учи¬тель має підходити диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі у рядку, в якому допущено по¬милку; у середніх - можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зробити учням самостійно. Виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, поідаючи правильний зразок. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду. 
Помічену в обчисленнях помилку вчитель тільки підкреслює, а учень повинен правильно обчислити й виправити її. У зошитах школярів, які самостійно не можуть виправити неправильний результат обчислення, учитель може закреслити його і зверху написати правильний. 
Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється. 
Усі записи, зроблені вчителем в учнівському зошиті (виправлення помилок, підкреслення, зразки письма, оцінка, фрази типу «Правильно», «Уже значно краще» тощо), повинні бути виконані чітко й охайно червоним чорнилом або пастою, мають слугувати взірцем для учнів. Пропуски помилок, неохайне виправлення, недбало написані зразки літер, цифр, слів затримують розвиток грамотності учнів. 

Джерелоhttp://boykooxana.ucoz.com/load/dokumentacija/na_dopomogu_klasnomu_kerivniku/vimogi_do_vedennja_uchnivskikh_zoshitiv/12-

Категорія: Документи | Додав: 11Elenka | Теги: Вимоги до ведення зошитів і культур, Загальні вимоги до перевірки письмо
Переглядів: 8610 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Календар
Друзі сайту
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Видавництво Педагогічна преса Добавить url в каталог ссылок. Добавить url в белый каталог Каталог освітніх сайтівОсвіта.ua
Сайт вчителя початкових класів Кудрі О.П.

www.copyright.ru
Безкоштовний хостинг uCoz